Historia Społecznego Komitetu Ratowania Rzeźby Sakralnej w Chotowie sięga roku 1979. Wówczas Pat Ćmielewski z dalekiej Australii przyjechała do kraju swojego męża Alka. Odwiedzając rodzinne gniazdo jego matki w Chotowie, spostrzegła niezwykłą rzeźbę figuralną. Zafascynowana tym odkryciem, zainteresowała się twórczością Pawła Brylińskiego.

     Podczas kolejnych wizyt zachęciła rodzinę do wędrówek śladami Bożych Mąk Pawła Brylińskiego. Ostatnia wizyta w roku 1999 zaowocowała pragnieniem powołania społecznego komitetu dla ratowania tej cennej pamiątki rodzinnej i zabytku ludowej rzeźby sakralnej.

     Pomysłodawcą komitetu i autorem jego memorandum jest Alek Ćmielewski prawnuk Wawrzyńca Olejnika fundatora słupa sakralnego w Chotowie. Słup sakralny w Chotowie dłuta Pawła Brylińskiego, ufundowany w 1849 roku przez Wawrzyńca Olejnika, jest ostatnią zachowaną kapliczką słupową najwybitniejszego twórcy rzeźby ludowej regionu ostrowskiego - "Mistrza z Masanowa".

     Komitet pod patronatem M. B. Szkaplerznej przy parafii św. Mikołaja w Gostyczynie zawiązał się w celu dokonania konserwacji i rekonstrukcji tego pomnika przydrożnej plastyki ludowej, będącego świadectwem kultury i wiary naszych przodków.

Skład Komitetu w latach 1999 - 2002:
Członkowie Honorowi: burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożena Budzik
ks. kanonik Edward Wawrzyniak
Przewodniczący Honorowy: ks. proboszcz Michał Pacholczyk
Wiceprzewodniczący: Michał Chmielewski
Wiceprzewodniczący: radny Jerzy Wojtczak
Sekretarz: Ewa Chmielewska
Członkowie: Rodzina Olejników potomkowie Wawrzyńca Olejnika fundatora:
- z Australii Patrycja Ćmielewski i Alek Ćmielewski ( pomysłodawca
  i autor memorandum Komitetu) jego zastępca w Polsce Czesław
  Dybizbański
- z Chotowa Kazimiera Olejnik - Kujawa i Tadeusz Kujawa
Wspólnota: sołtys Chotowa Józef Wojciechowski
sołtys Gostyczyny Karol Pietrzak
dyr. Szkoły w Gostyczynie Tomasz Ławniczak

    W 2002 r. Komitet rozszerzył zakres swoich działań, obejmując opieką całość spuścizny twórczej Pawła Brylińskiego oraz inne przejawy kultury ludowej południowej Wielkopolski. Z tą chwilą w nazwa organizacji brzmi "Społeczny Komitet Ratowania Rzeźby Sakralnej Pawła Brylińskiego".

    W tym też roku, na okazję poświęcenia rekonstrukcji słupa w Chotowie, wydano książkę, której tytuł "Święci na polskich rozstajach - południowa Wielkopolska" stał się nazwą projektu , realizowanego przez Społeczny Komitet do dzisiejszego dnia.