Twórcami projektu "Święci na polskich rozstajach - południowa Wielkopolska" są Ewa i Michał Chmielewscy.

    Projektowi przyświeca myśl Kazimierza Żygulskiego - socjologa kultury, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego: "Aby kultura trwała, każde pokolenie musi od nowa zostać przekonane o wartości jej dóbr." Stanowi ona wezwanie do do podjęcia działań na rzecz ratowania dziedzictwa kultury ludowej, która jest najlepszą cząstką kultury narodowej. Aby przekonać nasze pokolenie o wartości jej dóbr, należy zaprezentować mu dorobek polskiej kultury ludowej i jej walory.

Historia projektu:

    Projekt rozpoczęto w 2000r. z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Rzeźby Sakralnej Pawła Brylińskiego w Chotowie.

Zadania projektu:
ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
poszukiwanie nieznanych rzeźb Pawła Brylińskiego i tworzenie dokumentacji fotograficznej,
konserwacja zabytków ludowej sztuki rzeźbiarskiej południowej Wielkopolski a zwłaszcza dzieł Pawła Brylińskiego,
upowszechnianie wiedzy o kulturze ludowej,
promowanie kultury ludowej regionu na terenie Ostrowa Wlkp. i najbliższych okolic oraz w innych powiatach południowej Wielkopolski,
rozbudzenie wśród mieszkańców regionu zainteresowań kulturą ludową oraz ochroną jej dóbr,
przekazanie mieszkańcom regionu Wielkopolski wiedzy o twórczości Pawła Brylińskiego,
ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej.


Efekty oczekiwane:
wzrost zainteresowania kulturą ludową południowej Wielkopolski,
ugruntowanie tożsamości regionalnej,
konserwacja zabytków ludowej sztuki rzeźbiarskiej południowej Wielkopolski a zwłaszcza dzieł Pawła Brylińskiego,
wzrost zainteresowania literaturą o regionie.


Uczestnicy projektu :

Uczestnikami i odbiorcami wystaw, prelekcji i wydawnictwa są szerokie i różnorodne grupy mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego i jego okolic (nauczyciele, uczniowie oraz indywidualne osoby) a także wszyscy użytkownicy Internetu.


Formy pracy:
Penetracja archiwalna i terenowa:
Systematyczne gromadzenie nowej dokumentacji fotograficznej i dokonywanie wywiadów terenowych.
Publikacje:
a. wydawnictwo książki "Święci na polskich rozstajach - południowa Wielkopolska" cz.1,
b. publicystyka prasowa i internetowa,
c. wystawy fotograficzne rzeźb Pawła Brylińskiego.
Współpraca z instytucjami, organizacjami samorządowymi i społecznymi oraz osobami prywatnymi.