OBCHODY JUBILEUSZOWE 200 - LECIA URODZIN PAWŁA BRYLIŃSKIEGO
(21.06.1814 - 18.04.1890)

SOKOLNIKI - Wystawa fotografii i rzeĽb, prezentacja reportażu o Pawle Brylińskim oraz wykład
MIKSTAT - Wystawa fotografii i rzeĽb oraz wykład
POZNAŃ - Spotkanie, wystawa rzeĽb
OSTRÓW WIELKOPOLSKI - wystawa rzeĽb, spotkania ze zwiedzaj±c± młodzież±
WIERUSZÓW - odsłonięcie tablicy pami±tkowej

XXIII EDYCJA DNI DZIEDZICTWA "Utracone dziedzictwo"

SPOTKANIA ZE SŁUCHACZAMI UTW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM